Na prodej

Administrativní budova HORNÍ SUCHÁ

Vlastnit investiční nemovitost v Moravskoslezském
kraji je vždy zajímavá příležitost.

Administrativní budova horní suchá
ikona dům

Splňte si sen. Realizujte
vlastní podnikatelský plán.

ikona žárovka

Rozšiřte své portfolio. Investujte v průmyslové zóně František.

Provozní areál s vilou,
pozemky a zpracovaným projektem

Předmětem prodeje vily a pozemků je také projekt rekonstrukce vývojové části budovy, který je součástí stavby „Rekonstrukce vily pro účely nového vývojového centra firmy SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s.“, který můžete případný budoucí investor určitě využít. Bývalý Důl František (nyní průmyslová zóna František), v jehož areálu se objekt vily nachází, byl otevřen v roce 1911. Objekt vily byl postaven v roce 1955.

Těžba na dole František byla ukončena v roce 1999. Po ukončení těžby přešel důl
do správy státního podniku DIAMO, které provádělo částečnou sanaci nevyhovujících objektů. V roce 2005 byla podepsána darovací smlouva mezi s. p. DIAMO a Obcí Horní Suchá na převod majetku areálu dolu pro možnost vytvoření nové průmyslové zóny
na Františku.

V roce 2019 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením administrativní budovy č. p. 323 na p. č. 1056 v k. ú. Horní Suchá se lhůtou dokončení stavby do 31. 12. 2025. Na původním objektu vily byly doposud realizovány tyto stavební práce: výměna oken, zateplení, venkovní omítky, venkovní zateplení, výměna střechy
za novou s podhledovou konstrukcí bez zateplení a pouze s vrchní krytinou zn. IPA.

2

podlaží

642 m2

užitná plocha

4 325 m2

plocha parcely

pohled budovy

Brownfield je fenomén
a skrývá obrovský potenciál

Investor může budovu zrekonstruovat a využít případnou dotaci.

Nabízí se také možnost zcela využít nebo upravit aktuální projekt.

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy č. p. 323 nacházející se na parcele č. 1057/7
a 1056. Stávající objekt bez přístaveb má půdorysné rozměry 19,1 x 15,7 m, je přízemní, částečně podsklepený a má sedlovou střechu, pod kterou je půda. Účelem stavby je odstranit jednu dodatečně provedenou nevyhovující přístavbu v úrovni přízemí, změna dispozice místností v přízemí a využití celého půdorysu podkroví pro vybudování kanceláří pro projektanty a vedení společnosti a pro nezbytnou administrativu. V přízemí jsou navrženy šatny, denní místnost a hygienické prostory jako zázemí pro plánovanou montážní halu, která bude s vilou propojena spojovacím krčkem. Také jsou zde kanceláře pro vedení provozu, zkušebna prototypů a recepce.

V suterénu jsou navrženy kotelna, garáž a sklady. V uvedených prostorách bude probíhat činnost budoucího investora. Budou tak vytvořeny vhodné plochy pro vývojové konstrukční prototypové a technologické centrum a jeho zázemí v návaznosti na rozvoj podnikatelského prostředí na území obce Horní Suchá a na plánovaný rozvoj průmyslové zóny.

Stávající objekt je připojen stávající přípojkou na elektrické vedení, vodovodní řad, plynovodní nízkotlaké potrubí a na jednotný kanalizační řad. Stavba bude provedena
ve dvou etapách. Ve stavbě se nenachází technická ani technologická zařízení.

U dotčeného objektu vily, která je registrována jako brownfield (objekt momentálně zcela nevyužívaný) v Národní databázi brownfieldů bude případně provedena rekonstrukce celé její podlahové plochy.

Všude je to kousek

Ostrava
 

12 km

Havířov
 

4 km

Karviná
 

9 km

Český Těšín a Cieszyn

17 km

Technické informace
a dopravní řešení

Napojení na technickou infrastrukturu
Objekt je napojen na areálové rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace. Páteřní areálové rozvody budou, kde je nutné, opraveny v rámci projektu Regenerace průmyslové zóny František. Vzhledem k plánovanému využití stávajícího objektu, které je obdobné využití objektu v minulosti se neuvažuje s výrazným navýšením potřebných kapacit. V rámci toho tohoto projektu budou opraveny nebo vyměněny přípojky na páteřní infrastrukturu areálu

Napojení na dopravní infrastrukturu je vyhovující a zůstává stávající. Parcela č. 1056,
na které se nachází rekonstruovaný stávající objekt i přilehlá parcela č. 1057/7, na které budou vybudovány ostatní stavební objekty, jsou přímo přístupné z areálové komunikace na parcele č. 1055/1 ve vlastnictví obce Horní Suché, která je zároveň budoucí páteřní komunikací plánované průmyslové zóny.

Umístění nemovitosti

Podívejte se blíže

Fotogalerie

Videoprohlídky

Administrativní budova Horní Suchá – 1. podlaží
Administrativní budova Horní Suchá – 2. podlaží
Administrativní budova Horní Suchá – garáže
Administrativní budova Horní Suchá – podzemní podlaží
Bližší informace o vile, pozemku a projektu …
s Vámi rád proberu na osobní schůzce u nás v kanceláři.
Tato investice je skvělou příležitostí pro vybudovaní zázemí v průmyslové zoně, což dokazuje i český výrobce baterií HE3DA!

Cena
Informace o ceně u makléře.

Tato cena je za celý objekt včetně veškerého movitého majetku.
Nebojte!
Nemovitost nemusíte kupovat za hotové peníze.
Samozřejmě můžete celou koupi zafinancovat úvěrem,
podmínky jsou vždy
individuální. Podmínky financování s Vámi vyřešení náš finanční specialista.

Další důležité
informace a odkazy

 • Stránky města Horní Suchá → Zobrazit

 • Facebook stránka města Horní Suchá → Facebook

 • Územní plán města → Zobrazit

Adresa nemovitosti

NEMOVITOSTÍ VÁS PROVEDE
REALITNÍ MAKLÉŘ
ING. VÁCLAV ADAMČÍK

Dobrý den, moje jméno je Vašek a jako realitní makléř působím na trhu bez přestávky už od roku 2016. Vybral jsem si pro podnikání svoje vlastní jméno, které si nechci nikdy pošpinit a proto za všech okolností nabízím perfektní službu a férový přístup - jako ve sportu.
Do roku 2004 jsem byl vrcholový sportovec hrající házenou za SKH OSTRAVA.
Rád se s vámi potkám na prohlídce této nemovitosti nebo třeba na kafe, pokud budete mít zájem využít mé služby při prodeji své nemovitosti.
Baví mě nestandardní prodeje - vždy je to výzva! Jako kdysi ve sportu...
K setkání máme blízko - stačí napsat email vaclav.adamcik@re-max.cz, nebo mi zavolat.
Moje telefonní číslo je +420 739 604 767.

  václav adamčík
  Ing. Václav Adamčík je nezávislým 
  podnikatelem podnikajícím 
  na základě živnostenského listu, IČ 76532194.

  © 2021 designed and developed by sunette